taxi group giảm giá cước phí từ ngày 6 -10 - 2014

15/03/2019
Admin
0


 

Giá cước Taxi Group áp dụng từ 06.10.2014

 Giá cước Taxi Group thường:

Giá cước

Xe 5 chỗ - Vios

Xe 8 chỗ - Innova

Giá mở cửa

14.000 VND/0.506km

14.000 VND/0.462km

Giá tiếp theo

15.100 VND

16.500 VND

Từ km 31

12.200 VND

13.800 VND

Giờ chờ

20.000 VND/giờ

20.000 VND/giờ

 

Giá cước Taxi Group Airport: Áp dụng cho cự ly từ 27 đến 34 Km

Giá cước

Hà Nội – Nội Bài

Nội Bài – Hà Nội

Xe 5 chỗ

270.000 VND

380.000 VND

Xe 8 chỗ

300.000 VND

410.000 VND

 

Quý khách vui lòng thanh toán Km phụ trội theo đồng hồ.

 

 

0978880986