1. Mức thu nhập

  • Lái xe được hưởng mức thu nhập chung theo từng mức tương ứng với số tiền thu về trong ngày. Các lái xe được hưởng thu nhập với các mức từ 40– 65%.

2. Chính sách hỗ trợ

·   Được hưởng tỷ lệ ăn chia cao, tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được tập huấn tay lái miễn phí.

·   Được tạo điều kiện về kinh doanh: Điều đích danh xe đón tại các địa chỉ khách gọi qua trung tâm điều hành

Hàng tháng, quý, năm Công ty có chế độ thưởng cho những Lái xe có hiệu quả kinh doanh cao.

3. Phương tiện:

  • Sử dụng xe VIOS 2014 và INNOVA. Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Toyota.
  • Cung cấp các máy tính tiền EDC dành cho khách thẻ của Taxigroup.
  • Máy tính tiền qua thẻ AMT với tất cả các ngân hàng.
  • Giấy in, mực để in hóa đơn cho khách.

4. Chính sách khác

  • Khi xe bị hỏng hóc do va chạm mà nguyên nhân là do lái xe thì sẽ được công ty hỗ trợ chi phí sửa chữa theo từng mức khác nhau. Cao nhất là 50% chi phí sửa chữa.
  • Tiền xăng thì sẽ được đổ theo phiếu do công ty cấp tại các cây xăng quy định trong địa bàn Hà Nội. Nếu đi ngoại tỉnh thì sẽ được công ty thanh toán theo hóa đơn.

Và còn nhiều các chính sách khác….

0978880986